Zorgverzekering 2015: wat gaat er veranderen?

In het nieuwe jaar (2015) gaat er het één en ander veranderen in de zorg. Zo verdwijnt de wet algemene bijzondere ziektekosten (AWBZ) en nemen zorgverzekeraars en gemeentes de zorg voor ons als burger over. Wat er voor jou verandert, is afhankelijk van welke zorg en ondersteuning jij op dit moment ontvangt. En of deze zorg afkomstig is van de AWBZ of de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Thuiswonend met zorg uit AWBZ
Zoals gezegd gaat de AWBZ verdwijnen. Zorg (zoals begeleiding en dagbesteding) die je vroeger kreeg uit de AWBZ, gaat nu naar de gemeente. De gemeentes streven naar zoveel mogelijk maatwerk, hierbij kijken ze naar de behoeften maar ook naar eigen mogelijkheden. Kreeg je verzorging en verpleging aan huis? Dan wordt dit per 1 januari 2015 geregeld door de zorgverzekeraar.

Wonend in een instelling
Het recht om te wonen in een instelling blijft. Er wordt naar gestreefd dat iedereen zoveel mogelijk op dezelfde plaats blijft wonen. Is dit door leegstand of verbouwing niet mogelijk? Dan wordt je overgeplaatst naar een andere instelling.

Hulp vanuit de WMO
De WMO omvat de huishoudelijke hulp, vervoervoorzieningen en mantelzorg. Dit wordt al door gemeentes geregeld vanuit de WMO, maar per 1 januari krijgen de gemeentes meer verantwoordelijkheden en wordt de zorg anders georganiseerd. Op het gebied van huishoudelijke hulp gaat er per 1 januari ook het één en ander veranderen. Er is minder geld beschikbaar en dit kan betekenen dat er minder hulp gaat komen. Heeft dit gevolgen voor de cliënt? Dan wordt er contact opgenomen, en in een keukentafelgesprek besproken hoe de cliënt het beste ondersteund kan worden. Aan de hand hiervan wordt een indicatie en beslissing gemaakt.

Een PGB (Persoonsgebonden Budget)
Per 1 januari 2015 blijft de PGB. Er kan dan nog steeds gekozen worden voor hulp ingekocht via de PGB in plaats van in natura. De wijze van uitbetaling wordt alleen aangescherpt. Zo moet er goed uitgelegd kunnen worden waarom zorg in natura minder geschikt is voor de cliënt, en moet de zorg die ingekocht wordt met de PGB veilig zijn en een doel hebben. Het nut van de zorg moet daadwerkelijk aangetoond kunnen worden. Ook wordt de PGB niet meer op je eigen rekening gestort, dit loopt voortaan via de sociale verzekeringsbank.

Nu geen hulp, in de toekomst wel
Het streven is dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen. De gemeentes kijken wat hiervoor nodig is en in hoeverre mensen een eigen netwerk hebben om hierbij te helpen. Zo kan er ondersteuning komen vanuit de WMO 2015 en verzorging of verpleging wordt via de zorgverzekeraar geregeld. Als een cliënt de hele dag toezicht nodig heeft, kan het CIZ een beschikking geven voor een verblijf in een zorginstelling. Als je niet naar een zorginstelling wil kan deze zorg ook aan huis geleverd worden, zolang het niet duurder is dan een verblijf in een zorginstelling.

Zorgverzekeringen vergelijken
Zoals je leest verandert er per 1 januari 2015 veel omtrent de zorg. Dat heeft in veel gevallen invloed op de zorgpremies. Vergeet je daarom niet je zorgverzekering te vergelijken? Dit kan jou heel wat geld besparen!

 

Tags

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Close